Polityka prywatności

Doskonale rozumiemy, że cenisz sobie swoją prywatność. Dlatego też postaramy się przybliżyć Ci zasady przetwarzania Twoich danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej www.vaibouu.pl.

Administratorem naszej strony jest VAIBOUU Olga Wojciechowska z siedzibą pod adresem: ul. Andersa 2, 08-110 Siedlce.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących polityki prywatności możesz skontaktować się z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy biuro@vaibouu.pl.

 

Twoje Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest VAIBOUU Olga Wojciechowska, z siedzibą pod adresem: ul. Andersa 2, 08-110 Siedlce.

W związku z RODO masz pełny dostęp do Twoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia w ich przetwarzaniu, możliwość wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu, prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zgodę tą wyraziłaś. Zwracamy szczególną uwagę na możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji gdybyśmy dopuściły się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

Niemniej jednak w każdej chwili możesz od Nas żądać udostępnienia informacji o Twoich danych jakie posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz do Nas wiadomość na adres biuro@vaibouu.pl.

 

Poufność Twoich Danych

Gwarantujemy poufność wszelkich posiadanych przez Nas danych osobowych. Twoje dane osobowe są gromadzone i przechowywane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewniamy, że podejmujemy możliwe środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

Przetwarzanie Twoich Danych

Twoje dane mogą być przetwarzane przez naszych partnerów biznesowych, tj. podmioty, z którymi współpracujemy przetwarzając Twoje dane. Nasi partnerzy m. in to domeny.pl w celu umożliwienia złożenia zamówienia w sklepie internetowym oraz w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, biuro rachunkowe, portale internetowe oraz media społecznościowe. Wszyscy nasi partnerzy biznesowi gwarantują odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

 

 

Cele i czynności przetwarzania

Jeśli zakładasz konto w naszym sklepie musisz podać dane wymagane do jego założenia. Należą do nich: imię i nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. Dane z Twojego konta przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania tegoż konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dane te będą przetwarzane do czasu usunięcia konta na Twój wniosek. Informujemy jednak, że usunięcie konta nie powoduje usunięcia informacji o zamówieniach złożonych przez Twoje konto. Konto możesz usunąć w każdej chwili, tak samo jak możesz sprostować swoje dane. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Przy składaniu zamówienia masz obowiązek podać nam dane niezbędne do jego realizacji. Należą do nich: imię i nazwisko, adres do doręczenia, adres e-mail, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne do złożenia zamówienia.

Dane, które przekażesz nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji tego zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ale też w celu wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia tejże faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas konieczny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ale  też po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Jednocześnie mamy obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Po tym jak zrealizujemy twoje zamówienie nie będzie możliwości sprostowania twoich danych, nie będzie możliwości sprzeciwu, ani też możliwości ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Natomiast po terminie przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych jedynie w celach statystycznych lub domagać się ich usunięcia z naszej bazy. Jednocześnie nie będziesz mogła/mógł domagać się usunięcia danych lub sprzeciwić się ich przetwarzaniu z faktur.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

Newsletter

W celu zapisania się do newslettera niezbędne jest przekazanie nam Twojego adresu e-mail. O dane te prosimy za pomocą formularza zapisu do newslettera. Dane te są niezbędne do zapisania do newslettera, ale jednocześnie są dobrowolne. Dane udostępnione Nam w celu zapisu do newslettera wykorzystywane są tylko do wysyłania newslettera na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Możesz zrezygnować z otrzymywania newslettera, wówczas usuniemy Twoje dane z bazy, a do tego czasu dane będą przetwarzane przez czas wysyłania newslettera. Możesz również w każdej chwili zażądać usunięcia, sprostowania lub przeniesienia danych zapisanych w bazie newsletterowej. Usunięcie danych oznaczać będzie rezygnację z otrzymywania newslettera. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

 

Reklamacje i odstąpienie od umowy

Przy odstąpieniu od umowy lub przy reklamacji należy przekazać nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Przekazanie nam tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie masz możliwości sprostowania tych danych. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z bazy.

 

 

Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. Dane przekazane nam podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 

 

Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też przesyłając nam zapytanie poprzez formularz kontaktowy samoistnie przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie ona usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia prowadzonej z nami historii korespondencji (jeżeli podlegała archiwizacji), oraz jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na moje nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym np. komputerze, tablecie, smartfonie, które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (tzw. cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).

 

 

Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci informację na temat stosowania plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Przeglądarki zarządzają ustawieniami cookies na różne sposoby. W menu pomocniczym przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies. Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 

 

Cookies własne

Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności procesu zamówienia i logowania do konta użytkownika.

 

 

Cookies podmiotów trzecich

Nasza strona stosuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich.

 

 

Google Analytics 

Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Dane o użytkownikach i zdarzeniach nie wygasają automatycznie.

Z uwagi na aktywowaną przeze nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

W ramach Google Analytics zbieram również dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu mojej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych, czy nie.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

 

 

Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, wgraliśmy na naszej stronie Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjęłaś/łeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

 

Pinterest

Korzystamy z funkcji reklamowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest w celu marketingu własnych produktów i usług, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W związku z tym, na naszych stronach osadzony jest tag usługi reklamowej Pinterest udostępniany przez amerykańską spółkę Pinterest, Inc., 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 United States. Tag usługi reklamowej Pinterest zbiera informacje na temat Twojej aktywności na naszych stronach. Informacje te nie mają dla nas charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację i nie są zestawianie z jakimikolwiek innymi informacjami na Twój temat, które posiadamy, a które pozwoliłby na Twoją identyfikację. Tag usługi reklamowej Pinterest pozwala nam śledzić konwersję, tj. zobaczyć, co robisz w naszej witrynie po skorzystaniu z Pinów promowanych, mierzyć wyniki kampanii, tj. zdobywać dane niezbędne do oceny sukcesu kampanii, w tym informacje na temat zwrotu z kosztów wydanych na reklamę, budować grupy odbiorców, tj. znajdować użytkowników, którzy odwiedzili konkretną podstronę lub podjęli odpowiednie działanie na naszej stronie w celu kierowania do nich określonych przekazów reklamowych. Informacje zebrane przez tag usługi reklamowej Pinterest przekazywane są do Pinterest, Inc. na potrzeby reklam behawioralnych on-line, w szczególności w celu ich wykorzystywania na potrzeby ustawiania i targetowania reklam wyświetlanych w serwisie Pinterest. Informacje zabrane przez tag usługi reklamowej Pinterest wykorzystywane są przez Pinterest, Inc. w celu pomiaru skuteczności reklam, dostarczania reklam i raportowania, poprawy bezpieczeństwa w serwisie Pinterest, badań i rozwoju produktów. Informacje te są również wykorzystywane do generowania zbiorczych i anonimowych pomiarów dotyczących korzystania z usługi reklamowej Pinterest, na przykład w celu obliczania całkowitej liczby konwersji dokonanych za pośrednictwem serwisu Pinterest. Pinterest stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony poufności przekazywanych informacji. Szczegóły w tym zakresie opisane zostały w polityce prywatności Pinterest: policy.pinterest.com/privacy-policy. Pinterest nie udostępnia otrzymanych informacji podmiotom trzecim, z wyjątkiem podmiotów stowarzyszonych, kontrahentów i agentów, których obowiązują zasady poufności. Możesz zrezygnować z reklam behawioralnych on-line za pośrednictwem ustawień personalizacji serwisu Pinterest: https://www.pinterest.com/settings/ oraz witryny AdChoices: optout.aboutads.info.

 

 

Narzędzia społecznościowe

Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Instagram, Google, LinkedIN.

Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Twoja przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Twojej przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Twoja przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowana/y. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli zalogowałaś się do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym.

Jeśli użyjesz danej wtyczki, np. klikając w przycisk „Lubię to” lub „Udostępnij”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana.

Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Twoje kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców: Facebook: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy, Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content, Twitter: https://twitter.com/en/privacy, Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl, LinkedIN: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeśli nie chcesz, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 

Wideo

Na stronach zamieszczamy wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo

Odtwarzając wideo firma Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u danego usługodawcy lub nie jesteś u niego akurat zalogowany/a. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana.

Jeśli jesteś zalogowany/a się do serwisu Google to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców.

Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

 

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem

 

Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny.

Zaloguj się

Megamenu

Twój koszyk

Koszyk jest pusty